1. Sacred Destinations
  2. Greece Photos
  3. Mount Athos
  4. Mount Athos Photos
  5. Mount Athos

Photo of Mount Athos

Sveti panteleimon

Monastery of St. Panteleimon, Mount Athos, Greece

Photo Georgid.