photo 19 of 79
the Church of the Nativity: Fødselskirken i Betlehem / Church of Nativity in Bethlehem

Fødselskirken i Betlehem / Church of Nativity in Bethlehem

Format: Digitalfoto Dato / Date: 31 Oktober 2009 Fotograf / Photographer: S. Aarsbog Sted / Place: Betlehem, Palestina Google Street View: g.co/maps/c97zp (Fødselskirken) Wikipedia: St. Olav Wikipedia: Fødselskirken Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim Arkivreferanse / Archive reference: Tor.Hxx.Bxx.Fxxxx Merknad: Visste du at den eldste avbildningen av St. Olav befinner seg i Fødselskirken i Betlehem? Dette maleriet er utført mindre enn 80 år etter St. Olavs død. En av Byarkivets medarbeidere har vært der nede og dokumentert. Søylen befinner seg til høyre i kirken når man kommer fra hovedinngangen. Avbildningen er veldg utvisket nå i dag; men man kan se en bedre framstilling fra 1941 her: arneberge.wordpress.com/2009/07/ Årsaken til at denne eldste avbildningen av vår nasjonalhelgen befinner seg i Betlehem er at kong Sigurd Jorsalfar (Jerusalemsfarer) dro på korstog til det Hellige Land i årene 1107 - 1110. Der traff de Kong Baldwin av Jerusalem, som Sigurd hjalp å erobre Acre. Med seg i sitt norske følge hadde Sigurd også prester, og det kan hende det er disse som har fått St. Olav opp på søylen. Did you know that the oldest rendition of St. Olav, national saint of Norway, is located in the Church of the Nativity in Bethlehem? The column of St. Olav is located to the right as you enter the Church of the Nativity, and was put there by crusaders following King Sigurd I of Norway ca. 1110 AD. The painting is very faint today, but you can see a better rendition of it from 1941 here: arneberge.wordpress.com/2009/07/

Credit: Trondheim Byarkiv / Flickr