photo 2 of 8
Previous | Next
Ginkakuji: Temple Complex in the Snow

Temple Complex in the Snow

View over the temple complex of Ginkakuji in the snow.

Credit: Chris Gladis / Flickr