1. Sacred Destinations
  2. Syria Photos
  3. Palmyra
  4. Palmyra Photos
  5. Palmyra

Photo of Palmyra

Tomb of Elahbel

The Tomb of Elahbel, a pre-Roman tomb.

Photo Mounir Soussi Idrissi.