1. Sacred Destinations
  2. Greece Photos
  3. Mount Athos
  4. Mount Athos Photos
  5. Mount Athos

Photo of Mount Athos

Xenophontos Monastery

Xenophontos Monastery, Mount Athos.

Photo Unknown.