photo 1 of 4
Previous | Next
Mount Sinai: Mountain Landscape Near St. Catherine's Monastery

Mountain Landscape Near St. Catherine's Monastery

Mountain landscape near St. Catherine's Monastery.

Credit: Hughes Leglise-Bataille / Flickr