photo 8 of 155
Vézelay Abbey: V

V

Credit: Holly Hayes