photo 10 of 10
Previous | Next
Mount Athos: Xenophontos Monastery

Xenophontos Monastery

Xenophontos Monastery, Mount Athos.

Credit: Unknown / Wikimedia Commons