photo 56 of 88
the Rock of Cashel: Cormac's Chapel: Apse Vault

Cormac's Chapel: Apse Vault

Credit: Holly Hayes