photo 33 of 88
the Rock of Cashel: Cormac's Chapel Interior

Cormac's Chapel Interior

Credit: Holly Hayes