photo 6 of 16
Siena Crypt: Fresco: Kiss of Judas (c.1280)

Fresco: Kiss of Judas (c.1280)

Credit: Holly Hayes