photo 12 of 16
Siena Crypt: Fresco: Saint with Doves (c.1280)

Fresco: Saint with Doves (c.1280)

Credit: Holly Hayes