photo 16 of 81
Siena Duomo: West Facade Detail: Saint Paul

West Facade Detail: Saint Paul

Credit: Holly Hayes