photo 1 of 6
Previous | Next
Sant'Eufemia: Pillar with Fresco of Saint

Pillar with Fresco of Saint

Pillar with a fresco of a saint.

Credit: Holly Hayes