photo 1 of 11
Previous | Next
Jasna Gora Monastery: Statue of Pope John Paul II

Statue of Pope John Paul II

Statue of Pope John Paul II at Jasna Góra.

Credit: GFDL / Wikipedia