photo 96 of 96
Previous | Next
Palmyra: Oasis at Palmyra

Oasis at Palmyra

Oasis at Palmyra.

Credit: Irma / Flickr