1. Sacred Destinations
  2. Syria Photos
  3. Palmyra
  4. Palmyra Photos
  5. Palmyra

Photo of Palmyra

Road Sign

Sign en route to Palmyra.

Photo © Irma.