photo 59 of 96
Palmyra: Tetrapylon

Tetrapylon

The tetrapylon.

Credit: Mounir Soussi Idrissi / Flickr