photo 20 of 42
Wat Arun: Main Chedi of Wat Arun

Main Chedi of Wat Arun

Main chedi of Wat Arun.

Credit: Patrick Toutain / www.toutain.name