photo 4 of 5
Mir i Arab Medressa: Fish-Eye View of Mir-i-Arab Medressa

Fish-Eye View of Mir-i-Arab Medressa

Fish-eye view of Mir-i-Arab Medressa.

Credit: Miles Hunter / Flickr