photo 8 of 8
Previous | Next
Agia Sophia: #22928
Credit: Alan Grant / PBase