photo 8 of 8
Previous | Next
Agia Sophia: #22929
Credit: Alan Grant / PBase