photo 5 of 42
Begijnhof: #22663
Credit: Nicholas Thompson / Flickr