photo 1 of 32
Previous | Next
Shrine of Our Lady of Einsiedeln: Santa Maria Degli Angeli

Santa Maria Degli Angeli

Santa Maria degli Angeli, Rome, Italy.

Credit: Holly Hayes