photo 3 of 4
Tsurugaoka Hachimangu: #15924
Credit: Masayuki Takaku / Flickr